Wat is P:IF?  

Welkom op de website waar we jullie graag kennis laten maken met een organisatie die het verschil maakt in het leven van jongeren: Stichting P:IF.

P:IF is de afkorting van Project Imaginary Friend en staat tevens voor Positieve Impact Fysieke expressie.

 

Wie we zijn:

Stichting P:IF is een organisatie die zich richt op het ondersteunen van jongeren met psychische problemen, eenzaamheid en andere uitdagingen in het leven. We geloven sterk in de kracht van kunst als middel voor zelfexpressie, verbinding en persoonlijke groei. Ons team bestaat uit bevlogen kunstenaars, therapeuten, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers die samen een veilige en ondersteunende omgeving creëren voor jongeren.

 

Wat we doen:

Onze missie is om jongeren een plek te bieden waar ze zichzelf kunnen uiten en ontwikkelen door middel van verschillende kunstdisciplines. Wij bieden trajecten aan en organiseren projecten en activiteiten die jongeren de mogelijkheid geven om zich artistiek uit te drukken in de breedste zin van het woord. Denk daarbij aan:

- Muziek

- Zang

- Spoken word

- Tekst schrijven

- Theater

- Dans

- Fotografie

- Video/film

- Schilderen

- Choreografie

- Kostuums maken

- Decors maken

Door samen te werken in groepsverband, worden jongeren aangemoedigd verbinding te maken met elkaar en met hun emoties. Deze creatieve uitingsvormen spelen een cruciale rol in het bieden van een uitlaatklep voor emoties en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling.

 

Waar we voor staan:

Stichting P:IF gelooft dat het uiten van emoties door middel van kunst een krachtig therapeutisch en helend effect heeft. Voor jongeren die moeite hebben om hun gevoelens onder woorden te brengen, biedt kunst een veilige ruimte om zichzelf te uiten zonder oordeel. Bovendien bevordert het werken in een groep een gevoel van verbondenheid en ondersteuning, wat essentieel is voor het welzijn van jongeren.

Een waardevol aspect van onze stichting is het vermogen om voorbij de oppervlakte te kijken en de kwaliteiten en kracht achter de façade van jongeren te ontdekken. Door middel van kunstzinnige projecten worden jongeren aangemoedigd om hun eigen capaciteiten te verkennen en te ontwikkelen. Dit proces van zelfontdekking kan het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn een boost geven en jongeren helpen een positievere kijk op zichzelf en het leven te ontwikkelen.

 

Onze visie:

De jeugd van nu, de zorg van morgen.

Bij Stichting PIF geloven we in een toekomst waarin de jeugd niet langer gedwongen wordt om zich aan te passen aan een verouderd en vastgelopen systeem. De tijden veranderen en de jeugd verandert mee. Jongeren van vandaag de dag staan voor unieke uitdagingen en hebben nieuwe manieren nodig om deze aan te pakken.

In plaats van jongeren in een keurslijf te dwingen, willen wij ons systeem aanpassen aan hun veranderende behoeften. Wij denken dat het anders kan, en dat is precies waar wij ons voor inzetten.

Onze aanpak is eenvoudig: wij werken vanuit ons hart in plaats van uit de boeken, en in de praktijk in plaats vanuit de theorie. Wij geloven dat echte verandering en groei ontstaan door samen te werken en te luisteren naar de jongeren zelf. Daarom willen wij samen met hen onderzoeken wat goed voor hen is, in plaats van besluiten te nemen zonder hun inbreng.

Het betrekken van jongeren in het hele proces is essentieel. Door hen actief deel te laten nemen, zorgen we ervoor dat onze programma's echt aansluiten bij hun wensen en behoeften. Dit betekent dat we constant in gesprek blijven met de jongeren, hun feedback serieus nemen en onze aanpak daarop aanpassen.

Onze visie is gebaseerd op de overtuiging dat elke jongere het recht heeft om op een manier geholpen te worden die aansluit bij hun eigen leefwereld en ervaringen. Door middel van diverse kunstvormen bieden wij jongeren een veilige ruimte om hun emoties en gedachten te uiten, zichzelf te ontdekken en te groeien. Kunst is niet alleen een middel tot expressie, maar ook een krachtig instrument voor genezing en persoonlijke ontwikkeling.

Wij streven naar een flexibele en dynamische benadering die aansluit bij de behoeften van de moderne jeugd. Onze programma’s zijn ontworpen om jongeren te ondersteunen op een manier die voor hen relevant en effectief is. We werken samen met deskundigen op het gebied van kunst en psychische gezondheid om innovatieve en impactvolle projecten te ontwikkelen.

Stichting PIF zet zich in voor een wereld waarin jongeren niet langer vastlopen in systemen die hen niet begrijpen. Wij willen een nieuwe weg inslaan, waarin we de kracht en potentie van elke jongere erkennen en versterken. Samen kunnen we een toekomst bouwen waarin jongeren de steun krijgen die ze verdienen, op een manier die bij hen past. Want wij geloven dat het anders kan, en samen kunnen we die verandering realiseren.

 

Wat we te bieden hebben:

Met de projecten van Stichting P:IF willen we bereiken dat de jongeren die hieraan deelnemen hun emotionele bagage kunnen loslaten en nieuwe manieren vinden om met uitdagingen om te gaan. We bieden hen trajecten aan waarbij verschillende kunstvormen aan bod komen. Gaandeweg ontdekken we bij wie welke kwaliteiten liggen en ontwikkelen we deze verder.

Samen met de jongeren werken we toe naar een voorstelling, als kroon op ons werk. Dit geeft hen niet alleen een doel om naar toe te werken, maar ook een platform om hun talenten te tonen en hun zelfvertrouwen te vergroten.

 

Toekomstperspectief:

Stichting P:IF ziet een toekomst waarin we nog meer jongeren kunnen bereiken en ondersteunen. Door ons blijvend in te zetten voor het welzijn van jongeren door middel van kunst, hopen we een blijvende positieve impact te hebben op de levens van velen. Wij zijn een lichtpuntje voor jongeren die worstelen met psychische problemen en andere uitdagingen. Door middel van kunst bieden we niet alleen een uitlaatklep voor expressie, maar ook een pad naar heling, groei en zelfbewustzijn.

Veel jongeren hebben een zetje nodig en Stichting P:IF biedt hen een opening om uit een negatieve spiraal te komen. Laten we samen ondersteunen wat deze prachtige organisatie kan doen voor onze jeugd.

 

bekijk hier de presentatie van stichting P:IF video (youtube)

Maak jouw eigen website met JouwWeb